Ialomitastea
Nr. 2022, Anul , din 18-Mai-2019Categorii
Prima pagina
Editorial
Reportaj - Interviu - Anchete
Sport
Politica
Cultura - Sanatate
Zig-Zag Agerpres
Eveniment
Actualitate
Care va sa zica
Anunturi si Licitatii Publice
Mica publicitate
Contact
Horoscop zilnic
Arhiva
sc oyl company
racman-a
hotel ialomita-a
duo manager
lunca_2012
ALTEX
Prima paginaVersiune pentru tiparireRecomanda unui prieten acest articolParerile cititorilor
Anunț concesionare serviciul public de salubrizare al comunei Cosâmbești

Vizualizare anunt concesiune de servicii numarul PC1000016 / 06.06.2018

Autoritate contractantă
COMUNA COSIMBESTI (consiliul local Cosimbesti)
Adresa postala: COMUNA COSIMBESTI,JUDETUL IALOMITA , Localitatea: Cosambesti , Cod postal: 927090 ,
Romania , Punct(e) de contact: BOGDAN POPESCU , Tel. +4 0243/218507 , Email: primaria.cosimbesti@yahoo.com , Fax:+4 0243/218507 , Adresa internet (URL): www.primariacosimbesti.ro

Detalii anunt
Tip anunt :
Concesionare
Tip contract : Servicii
Denumirea achizitie: Delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare al comunei Cosimbesti
CPV: 90511000-2-Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
Descrierea contractului: Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare se va desfasura pentru urmatoarele activitati pe teritoriul comunei Cosimbesti : - Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special.
Valoarea estimata fara TVA: 1541952.00 RON
Conditii contract: Conform documentatiei de atribuire pusa la dispozitie de autoritatea contractanta in SICAP la categoria: - Proceduri de achiziție // Anunț de concesionare // Anunț de concesionare nr. PC1000016 / 06.06.2018
Conditii participare : Operatorii economici interesati isi pot depune ofertele la sediul Autorității contractante până la data de 10.07.2018, ora 10:00 .
Modalitatea de desfășurare : offline .
Criterii adjudecare: Oferta cu cel mai bun raport calitate-cost. Avand in vedere categoria contractului de achizitie publica, si anume, prestare de servicii, precum si utilizarea economica, eficienta si eficace a resurselor financiare si incadrarea in limitele bugetului aprobat, autoritatea contractanta urmareste aplicarea acelei proceduri de atribuire care ofera posibilitatea de a fi selectata oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic (cel mai bun raport calitate-cost).
Termen limita primire oferte: 10.07.2018 , ora 10,00 .

( )
Sondaj
?
ALTEX
hotel parc-a
cabinet estetica-a
spala_bine
hotel ialomita new 2013
LIVIU
SERVICE INTERNATIONAL
Copyright 2004 - 2016 © S.C. IALPRESS S.R.L.  
Ia permisul din prima!
Intrebarile DRPCIV. Mediu de invatare. Legislatie. Pregatire completa pentru categoriile A, B, C si D.