Ialomitastea
Nr. 993, Anul , din 13-Septembrie-2018Categorii
Prima pagina
Editorial
Reportaj - Interviu - Anchete
Sport
Politica
Cultura - Sanatate
Zig-Zag Agerpres
Eveniment
Actualitate
Care va sa zica
Anunturi si Licitatii Publice
Mica publicitate
Contact
Horoscop zilnic
Arhiva
sc oyl company
racman-a
hotel ialomita-a
duo manager
lunca_2012
Actualitate
Avertisment privind munca în străinătate

Inspecţia Muncii, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin legea de înființare şi organizare, verifică respectarea prevederilor legale referitoare la protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate. Legea nr. 156/2000 reglementează condițiile în care societățile comerciale pot desfășura activitate de plasare a forței de muncă în străinătate.
Conform prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate - republicată, pentru a putea desfășura activitatea de plasare forță de muncă în străinătate, agentul de plasare a forţei de muncă trebuie să fie o societate constituită pe teritoriul României, care are ca activitate principală «Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă» ” cod CAEN 7810. Acesta are în principal următoarele obligații:
1. să se înregistreze la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul.
2. să aibă încheiate cu persoane juridice sau fizice, stabilite intr-un alt stat decât România, care au calitate de angajator conform legislației statului respectiv, contracte care conțin oferte ferme de locuri de muncă.
3. să încheie cu solicitanții locurilor de muncă contracte de mediere;
4. să efectueze activitățile de mediere și plasare în mod gratuit.
Agenţii de plasare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetăţenii români şi angajatorii străini şi în limba română, înainte de plecarea din România.
Ca o atenţionare lansată de Inspecția Muncii către persoanele care vor să lucreze în străinătate, precizăm că necunoaşterea unor informaţii minimale cu privire la condiţiile în care îşi pot găsi în mod legal de lucru în străinatate poate conduce la cazuri de înşelăciune. Pentru evitarea acestor situaţii şi pentru o informare corectă asupra drepturilor, obligaţiilor şi riscurilor la care se expun cetăţenii români în procesul de căutare a unui loc de muncă în străinătate, se pot utiliza :
Ghidul lucrătorului român în statele membre UE, unde se regăsesc informaţii privind piaţa muncii şi informaţii privind adaptarea şi integrarea în ţara gazdă- secţiunea GHIDURI (www. inspectiamuncii.ro ) ;
Informaţii despre intermedierea şi plasarea forţei de muncă în străinatate - secţiunea NOUTĂŢI “ Avertisment privind munca în străinatate prin intermediul agenţiilor de plasare forţă de muncă”(www.inspectiamuncii.ro).
Sef Serviciu Relatii de Munca – Aurelia State
[citeste]
Subvenție de un leu/kg de lână

Începând de anul acesta, crescătorii de ovine beneficiază de un leu/kg de lână din partea statului dacă fac dovada comercializării acesteia în centre specializate. Decizia a fost luată de Guvern, anul acesta fiind demarat un program pentru sprijinirea colectării și comercializării lânii, program care se va derula pe o perioadă de 4 ani. În județul Ialomița peste 700 de crescători de ovine au depus la Direcția Județeană pentru Agricultură Ialomița cereri pentru obținerea ajutorului de minimis pentru comercializarea lânii, dintre aceștia 194 au depus documentele prin care dovedesc livrarea către centrele de colectare sau prin intermediari a cantității totale de 30.187 kg, urmând ca până la sfârșitul anului să se efectueze plățile pentru cantitățile de lână livrată.
Prin acordarea acestui sprijin se urmărește eficientizarea activității sectorului de creștere a ovinelor în sensul reducerii pierderilor, stimularea înființării centrelor de colectare a lânii, crearea de noi locuri de muncă, precum și stabilizarea veniturilor crescătorilor de ovine.
Toți crescătorii persoane fizice care dețin atestat de producător valabil până la data plății ajutorului de minimis, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, precum și persoane juridice cu activitate în domeniu, înregistrați în Registrul Unic, la Direcția Județeană pentru Agricultură Ialomița pot beneficia de sprijinul financiar cu obligația depunerii de documente justificative care să ateste comercializarea producției de lână obținută.
Vânzarea acesteia se poate face către un centru de colectare sau o unitate de procesare a lânii, dovada comercializării realizându-se prin factură/filă/filele din carnetul de comercializare din care să rezulte cantitatea de lână predată sau prin intermediul unei societăți care are un contract de furnizare cu un centru de colectare sau o unitate de procesare a lânii, la care se adaugă o copie de pe contractul încheiat între societatea care preia și centrele de colectare sau unitatea de procesare a lânii.
Termenul de depunere a documentelor justificative privind comercializarea lânii, la DAJ Ialomița, a fost 1 iulie 2018, însă aceasta a fost prelungită până la data de 1 septembrie anul curent. Lista centrelor de colectare funcționale existente la nivel național poate fi consultată la sediul fiecărei primării din județ. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unui beneficiar nu poate depăși suma de 15.000 de euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul acestui an și în cele două exerciții financiare precedente (2016, 2017).
Pentru a veni în sprijinul crescătorilor de ovine, inspectorii DAJ Ialomița au identificat 11 potențiali depozitari de lână care și-au manifestat interesul pentru înfiinarea unor centre de colectare. Aceștia se află pe raza localităților Vlădeni, Platonești, Axintele, Slobozia, Miloșești, Grivița, Cocora, Țăndărei, Scânteia și Căzănești. [citeste]
25 septembrie, termenul limită pentru depunerea a nouă declaraţii fiscale

25 Septembrie este termenul de depunere a:
- formularului 097 " Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la
încasare";
formularului 100 " Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat";
formularului 112 " Declaraţie privind obligaţia de plată a contribuţiei sociale,
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate";
- formularului 224 " Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate
obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România";
formularului 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată"
formularului 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată"
formularului 307 "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia
ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată";
- formularului 311 "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de
către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal";
- formularului 390 VIES "Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările
intracomunitare".
”Calendarul Obligaţiilor Fiscale aferente lunii septembrie 2018" este un instrument de informare a contribuabililor care cuprinde informaţiile detaliate privind toate termenele limită de declarare a obligaţiilor fiscale pentru luna septembrie 2018, conform prevederilor art.155 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Contribuabilii pot accesa gratuit „Calendarul obligaţiilor fiscale aferent lunii septembrie 2018” la adresa:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2018.htm .

ŞEF ADMINISTRAŢIE
Petre ŢENEA [citeste]
Alte titluiri la Actualitate
Campanie de donare de sânge în Protopopiatul Urziceni
Pachete cu rechizite și cărți pentru 28 elevi oferite de Protopopiatul Slobozia la început de an școlar
Sondaj
?
hotel parc-a
cabinet estetica-a
spala_bine
hotel ialomita new 2013
LIVIU
SERVICE INTERNATIONAL
Copyright 2004 - 2016 © S.C. IALPRESS S.R.L.  
Ia permisul din prima!
Intrebarile DRPCIV. Mediu de invatare. Legislatie. Pregatire completa pentru categoriile A, B, C si D.