Ialomitastea
Nr. 1008, Anul , din 12-Ianuarie-2019Categorii
Prima pagina
Editorial
Reportaj - Interviu - Anchete
Sport
Politica
Cultura - Sanatate
Zig-Zag Agerpres
Eveniment
Actualitate
Care va sa zica
Anunturi si Licitatii Publice
Mica publicitate
Contact
Horoscop zilnic
Arhiva
sc oyl company
racman-a
hotel ialomita-a
duo manager
lunca_2012
ALTEX
Actualitate
Jumătate de milion de euro disponibil în primul trimestru, prin PNDR 2014 - 2020

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de Management a Programului Național de Dezvoltare Rurală, va deschide în trimestrul I al anului 2019 noi sesiuni de primire de proiecte prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, valoarea fondurilor alocate depășind 445,8 milioane de euro.

Astfel, în primul trimestru al acestui an vor fi disponibile fonduri pentru Submăsurile (sM):
4.1a – Investiții în exploatațiile pomicole (51.013.105 euro),
4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – irigații (200.000.000 euro),
5.1 - Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile (14.775.003 euro) și
5.2 -  Sprijin pentru investiții privind refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de dezastre naturale, de condiții de mediu adverse și de evenimente catastrofale (13.677.431 euro).
De asemenea, infrastructura locală va beneficia de finanțare prin deschiderea unor noi sesiuni pentru:
sM 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - ITI Delta Dunării (16.777.774 euro),
sM 7.4 - Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente (13.761.860 euro) sau
sM 7.6 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural-ITI Delta Dunării (4.990.902 euro).
Grupurile de Acțiune Locală vor avea la dispoziție o nouă oportunitate de finanțare prin sM 19.3 - Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală - Componenta B "Implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate (9.270.000 euro).

În aceeași perioadă de timp vor fi lansate sesiuni pentru Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (sM 15.1) și Prime pentru asigurarea culturilor a animalelor si a plantelor (sM 17.1), valoarea totală a fondurilor disponibile pentru aceste submăsuri fiind de 110.151.918 euro.
Reamintim că în acest moment sunt deschise sesiuni de primire a proiectelor pentru:
sM 1.1 - Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competențe pentru formarea beneficiarilor submăsurilor 6.1, 6.3 și 10 (cost standard),
sM 1.2 - Sprijin pentru activități demonstrative și de informare - acțiuni de informare pentru fermieri,
sM 4.1 - Investiții în exploatații agricole - sector vegetal, zona montană, Schema de ajutor de stat GBER - Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole aferentă sM 4.2, Schema de minimis pentru proiectele finanțate prin sM 4.2, dar și Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole (sM 4.2).
Pe lângă aceste linii de finanțare, cei interesați au la dispoziție sM 8.1 - Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite, sau sM 16.1/ 16.1a - Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul agricol/ pomicol - Etapa 2. Mai mult decât atât, din data de 3 ianuarie a fost deschisă primirea de proiecte pentru sM 16.4/ 16.4a - Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare (agricol/pomicol).
Valoarea fondurilor alocate pentru submăsurile disponibile în acest moment este de 475.836.748 de euro.
Detalii privind modul de accesare sau alte informații relevante sunt disponibile pe paginile web ale AFIR (www.afir.info), APIA (www.apia.org.ro) și MADR (www.madr.ro).
[citeste]
Program de lucru Primăria Slobozia

Personalul din Primăria Municipiului Slobozia va recupera zilele de 24 și 31 decembrie 2018 ( declarate nelucrătoare prin HG nr. 983/ 13.12.2018) prin prelungirea timpului de lucru cu o oră, zilnic, în perioada 3-25 ianuarie 2019. Cu precizarea că 24 ianuarie este zi nelucrătoare.
Ghișeele Direcției de Taxe și Impozite Locale sunt deschise în aceeași perioadă, de luni până joi, între orele 8.00- 17.30, și vineri, între orele 8.00- 15.00.
Din data de 8 ianuarie, s-a început încasarea taxelor și impozitelor locale. [citeste]
Proiect de prospecțiune geofizică tridimensională Urziceni Sud 3D în județul Ialomița

În ziua de 18 decembrie 2018, la Căzănești a avut loc, la inițiativa domnului Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița, o întâlnire - dezbatere privind inițierea proiectului ”Prospecțiuni Geofizice Tridimensionale Urziceni Sud 3D”, la care au participat o parte dintre primarii localităților din perimetrul vizat de proiect: Gârbovi, Sfântu Gheorghe, Colelia, Balaciu, Munteni Buzău, Căzănești, Ciochina, Gheorghe Doja și Traian, alți reprezentanți ai administrației județene și locale, ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița și reprezentanții filialei din România ai firmei americane HUNT OIL COMPANY, DALLAS, TEXAS, condusă de domnul Mark Wagley.
Domnul Victor Moraru a prezentat în deschiderea întâlnirii – dezbatere scopul care a fundamentat organizarea ei, interesul autorității administrației publice județene pe care o conduce de a găsi împreună căi de valorificare a unei oportunități care poate aduce dezvoltare locală durabilă în comunitățile din centrul județului Ialomița.
Prezentarea firmei și a proiectului a realizat-o, cu profesionalism și acuratețe, domnul Iulian Harpa. consultant Comunități și Autorități Guvernamentale din cadrul firmei Hunt Oil Company of România. Acesta a arătat că Hunt Oil Company of România este într-un parteneriat cu OMV Petrom, cu activități în segmentele de explorare&producție, urmărind descoperirea și dezvoltarea de zăcăminte de gaze naturale și țiței. În perioada 2014 – 2018, parteneriatul Hunt Oil Company of România & OMV Petrom a desfășurat activități de explorare în județele Buzău, Galați, Vrancea, Brăila, Bacău și Ialomița.

Prospecțiunea geofizică se bazează pe studiul modului în care se propagă în subsol undele elastice generate de surse controlate pentru a obține informații despre structura internă a Pământului în zona prospectată. Ea va fi făcută de o companie specializată, contractată de parteneriatul Hunt Oil Company of România & OMV Petrom. Metoda este minim invazivă deoarece nu poluează aerul, nu afectează flora și fauna locală, nu folosește substanțe toxice, iritante sau cancerigene, nu poluează apele de suprafață sau pe cele subterane, iar operațiunile vor lua în considerare activitățile agricole din zonele prospectate.
A fost de un interes real Studiul de Mediu Premergător Prospecțiunii Geofizice, contractat cu firma Blumenfield, companie specializată în studii de biodiversitate, prin utilizarea de metode recunoscute științific, deoarece datele obținute privind impactul proiectului asupra mediului înconjurător din zona prospectată vor fi puse la dispoziția autorităților județene și locale, pentru a fi utilizate în strategiile de dezvoltare viitoare.
Parcursul activității de explorare durează în medie cinci ani și cuprinde: prospecțiunea geofizică, prelucrarea datelor geofizice, interpretarea datelor geofizice și geologice și forajul sondei.
Programul proiectului de prospecțiune geofizică din anii 2018 – 2020 în județul Ialomița este următorul: studiu de biodiversitate (octombrie 2018 - august 2019), obținerea autorizațiilor și acordurilor de la autoritățile competente (decembrie 2018 – septembrie 2019), obținerea acordului de acces în teren (aprilie – octombrie 2019), operațiuni de prospecțiuni propriu-zise (15 august 2019 – 1 aprilie 2020).
În abordarea proiectului, partenerii țin seama de caracterul temporar al lucrărilor, impactul minim asupra mediului, compensarea eventualelor daune temporare ale culturilor agricole, informarea corespunzătoare a comunităților locale, pentru înțelegerea corectă a parametrilor proiectului.
Analizele preliminare ale implementării proiectului au pus în evidență atât beneficiile pe termen scurt ale investiției (închiriere de spații pentru cazare și organizare, angajații companiei de prospecțiune geofizică vor locui în zona adiacentă lucrărilor, cu influență asupra economiei locale), cât și cele pe termen lung, în caz de succes în etapa de explorare (taxe și impozite către autoritățile locale și naționale, îmbunătățirea unor drumuri de acces, închiriere/cumpărare de terenuri, noi locuri de muncă, contractare de servicii de la nivel local etc).
De asemenea, reprezentanții parteneriatului Hunt Oil Company of România & OMV Petrom au arătat disponibilitatea de a colabora cu autoritățile administrației publice locale din zona prospectată prin proiecte sociale, educaționale și culturale, de a găsi punți de comunicare deschise și oneste și de a construi relații durabile, bazate pe încredere și respect.
Participanții la dezbatere: primarii comunelor Gârbovi – Popa Grigore, Colelia – Niță Nichita, Gheorghe Doja – Ion Mihai, Traian – Năstase Fănel, Sfântu Gheorghe – Teculescu Petr-Mădălin și Ciochina – Câmpulungeanu Vasile, precum și Valentina Brașoveanu, director al Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și Daniel Ganea, directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița au apreciat proiectul, modul în care s-a realizat prezentarea, au făcut observații practice și punctuale, au sugerat propuneri pentru aplicarea unitară a unor măsuri în teritoriul prospectat și au adus în discuție posibilitatea racordării comunităților locale la rețele de gaze naturale.
În intervenția sa la dezbateri, domnul Victor Moraru a mulțumit participanților pentru interesul și deschiderea spre o asemenea dezbatere și a subliniat importanța proiectului, care, dacă va aduce rezultate de succes în explorare, va contribui la dezvoltarea economică și socială locală. Rămâne obligația autorităților locale, ca împreună cu reprezentanții parteneriatului să comunice eficient cu cetățenii din zonă, să-i facă să înțeleagă că proiectul nu are riscuri care să îi îngrijoreze. În legătură cu propunerea racordării comunităților locale la rețelele de gaze naturale, Consiliul Județean Ialomița studiază posibilitatea de a include în proiectele naționale de investiții din domeniu, realizarea de rețele de transport a gazelor naturale, care să urmărească principalele drumuri județene din sud, centru și nord. Desigur, problema acestor rețele nu este de competența firmei de explorare! Dar, pentru accesul la rețelele de transport a gazelor naturale trebuie gândită o formă de asociere între unitățile administrativ-teritoriale din județ, care își propun proiecte în acest sens. De asemenea, a mulțumit firmei Hunt Oil Company of România pentru modul de prezentare, clară și cu deschidere spre dialog constructiv , asigurându-i de disponibilitatea Consiliului Județean Ialomița pentru o colaborare eficientă și, dacă se poate, pe termen lung!
În încheiere, domnul Mark Wagley, patronul firmei americane HUNT OIL COMPANY, DALLAS, TEXAS s-a arătat plăcut impresionat de atmosfera lucrativă a dezbaterii, de interesul comunităților din zona propusă spre explorare pentru susținerea activităților proiectului, exprimând speranță în reușita acestuia.
[citeste]
Alte titluiri la Actualitate
Șoferii fără rovinietă surprinși de camere video
Creștere ușoară a ratei șomajului în Ialomița
Deciziile trăznite duc euro spre 4,7 lei
Depuneri cereri „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”
Victima violenței domestice, protejată prin ordin de protecție provizoriu emis de polițiști
Sondaj
?
ALTEX
hotel parc-a
cabinet estetica-a
spala_bine
hotel ialomita new 2013
LIVIU
SERVICE INTERNATIONAL
Copyright 2004 - 2016 © S.C. IALPRESS S.R.L.  
Ia permisul din prima!
Intrebarile DRPCIV. Mediu de invatare. Legislatie. Pregatire completa pentru categoriile A, B, C si D.