Ialomitastea
Nr. 1001, Anul , din 8-Noiembrie-2018Categorii
Prima pagina
Editorial
Reportaj - Interviu - Anchete
Sport
Politica
Cultura - Sanatate
Zig-Zag Agerpres
Eveniment
Actualitate
Care va sa zica
Anunturi si Licitatii Publice
Mica publicitate
Contact
Horoscop zilnic
Arhiva
sc oyl company
racman-a
hotel ialomita-a
duo manager
lunca_2012
Anunturi si Licitatii Publice
ANUNȚ DE LICITAȚIE

1. Informații generale privind concendentul, Consiliul Județean Ialomița, cod fiscal 4231776,
situat în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.l, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail cji@cicnet.ro
2. Informații generale privind obiectul concesiunii: obiectul concesiunii îl reprezintă suprafața de
19,1268 teren cu destinație agricolă – categoria de folosință arabil, proprietate publică situat în extravilanul comunei Giurgeni, înscris în CF 21316 și suprafața de 4,8246 ha teren cu destinație agricolă – categoria de folosință arabil, proprietate publică situat în extravilanul comunei Giurgeni, înscris în CF 21467.
3. Informații privind documentația de atribuire: conform caietului de sarcini
3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire intrând pe cji@cicnet.ro, descărcând un exemplar, sau în urma unei cereri către Compartimentul Patrimoniu Public și Privat, contra cost.
3.2 Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concendentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Patrimoniu Public și Privat, situat la etajul 3, camera 52 al Consiliului Județean Ialomița.
3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 54/2006: Contravaloarea caietului de sarcini este de 20,00 lei și se depune la casierie;
3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.11.2018 ora 16:30.
4. Informații privind ofertele: Ofertele vor fi formulate conform caietului de sarcini;
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27.11.2018 ora 16:30;
4.2. Adresa la care trebuie depusă ofertele: Ofertele vor depuse la sediul Consiliului Județean Ialomița, registratură, parter;
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta va fi depusă în două exemplare.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: : 28.11.2018 ora 11:00 la sediul Consiliului Județean Ialomița, parter în sala de ședințe;
6. Denumirea, adresa, nr. de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței cvompetente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Ialomița, municipiul Slobozia, b-dul Cosminului, nr.12, cod poștal 920030, județul Ialomița, tel. 0243/236952, fax 0243/232266, e-mail: tr-ialomița-pgref@just.ro
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării 08/11/2018.
[citeste]
CONCURS

Consiliul Judeţean Ialomiţa cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, Slobozia, judeţul Ialomiţa, în baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant pentru funcţia publică:

Direcția Buget Finanţe
Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri
Compartimentul Buget Contabilitate
1. Un post funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior;
Condiţii de participare:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţe economice;
- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
-cunoştinţe IT – nivel mediu.

Programul concursului:
- 08.11.2018 – publicitate concurs.
- 12.12.2018 – ora 11°° susţinere probă suplimentară de testare a cunoştinţelor în domeniul IT – nivel mediu.
- 13.12.2018 – ora 11 °°- proba scrisă;
Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.

Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa
Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, începând cu data de 08.11.2018, ora 8,00, şi până în data de 27.11.2018, ora 16,30.
Relaţii suplimentare la telefon: 0243230200 int. 234, cji@cicnet.ro, persoana de contact Hobjilă Crety, consilier Compartiment Resurse Umane.
[citeste]
CONCURS

Consiliul Judeţean Ialomiţa cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, Slobozia, judeţul Ialomiţa, în baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant pentru funcţia publică :

Direcția Buget Finanţe
Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri
Compartimentul Programare şi Urmărire Venituri
1. Un post funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior;
Condiţii de participare:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţe economice;
- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
- cunoştinţe IT – nivel mediu.

Programul concursului:
- 08.11.2018 – publicitate concurs.
- 10.12.2018 – ora 11°° susţinere probă suplimentară de testare a cunoştinţelor în domeniul IT – nivel mediu.
- 11.12.2018 – ora 11 °°- proba scrisă;
Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.

Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, începând cu data de 08.11.2018, ora 8,00, şi până în data de 27.11.2018, ora 16,30.
Relaţii suplimentare la telefon: 0243230200 int. 234, cji@cicnet.ro, persoana de contact Hobjilă Crety, consilier Compartiment Resurse Umane.
[citeste]
Sondaj
?
hotel parc-a
cabinet estetica-a
spala_bine
hotel ialomita new 2013
LIVIU
SERVICE INTERNATIONAL
Copyright 2004 - 2016 © S.C. IALPRESS S.R.L.  
Ia permisul din prima!
Intrebarile DRPCIV. Mediu de invatare. Legislatie. Pregatire completa pentru categoriile A, B, C si D.